På projektet Kumla 3:93 bygger vi med plattbärlag/filigran vilket är prefabricerade betongplattor som är armerade i förväg, sedan lägger man ner rör och el och fixar med lite kompletterande armering och gjuter på plats. När betongen torkar måste man stämpa upp bjälklaget på våningsplanet under och då får man något som kallas för stämpskog. Nu har vi äntligen börjat plocka ned stämpen på plan 10 och 11. Det innebär att betongen har uppnått tillräcklig hållfasthet för att kunna plocka stämpen. När betongen har torkat tillräckligt så pratar man med konstruktören och gör mätningar från don man har gjutit in på kritiska platser i konstruktionen och kollar hur mycket betongen har torkat. När värdena är till belåtenhet så får man ett klartecken från konstruktören och man får börja ta ned stämpen.

Regling av utfackningsväggar på plan 10 är nu klart och snickarna ska börja sätta ”gnu”. Jag hade ingen aning om vad ”gnu” var för något, men det är tydligen en cementbaserad skiva som gör att huset blir beständigt mot vind.

Sista gjutningen är också fixad och alla på bygget känner sig rätt tjocka efter alla hamburgare som bjöds på lunchen i onsdags. Nu ska vi lägga tätskikt på sista bjälklaget innan takstolarna sätts på plats.

Rendering av Bikupan & Orangeriet

I projektet i Tyresö använder vi oss av en programvara som heter Dalux. Det är ett program som samordnar alla ritningar och 3D-modeller på byggnaden på ett ställe. I mitt andra projekt Bikupan & Orangeriet som vi ska bygga för Riksbyggen ska vi använda en annan programvara som heter Stream-BIM Som är ungefär som Dalux fast lite annorlunda. Vi i projekteringsgruppen ska få en utbildning i Stream-BIM nästa vecka. Nu i början av projekteringen lägger alla olika discipliner upp sina ritningar och modeller på Stream-BIM sedan på projekteringsmötena så utreder vi frågor mellan olika discipliner och löser problem på plats.

Hörs nästa vecka 🙂

Dela: