OM UTBILDNINGEN

Praktik bygg Nackademin
Foto: Nackademin

Byggnadsingenjör ombyggnation och byggnadsvård

Vår praktikant och bloggare Linn studerar till byggnadsingenjör med inriktning mot ombyggnation och byggnadsvård vid Nackademin i Solna. Utbildningen är över två år med 26 veckors sammanlagd praktik, fördelad över två praktikperioder.

Utbildningen är riktad mot alla som vill arbeta med byggnader av ett kulturhistoriskt värde i en arbetsledande roll. Rollen skiljer sig inte mycket från andra arbetsledarroller inom bygg. Det som ofta skiljer är beställaren och att en antikvarie är inblandad i projekten. För det behöver du kunskaper om  material och restaureringsmetoder för att ta tillvara byggnadernas särkilda förutsättningar, karaktär och uttryck.

VAD DET LEDER TILL

När utbildningen är avslutad ska du kunna arbetsleda projekt inom restaurering, renovering och ombyggnation av historiska byggnader och allt det innebär.

I utbildningen ingår bland annat:

Vård- och underhåll av äldre och kulturminnesmärkta byggnader, inklusive hantering av gamla installationer
Digitala verktyg för produktion av ritningar och BIM-modeller, planering, kalkyl och kalkylering
Juridik: PBL, kulturminneslagstiftningen, miljöbalken, bygg- och fastighetsjuridik, entreprenadjuridik, klassificering av byggnadsverk, dokumentationskrav och upphandling
Arbetsledning: arbets- och projektledning, arbetsmiljö, ritningsläsning och kontrollansvar
Marknaden – unik kompetens behövs främst i Stockholmsområdet

Läs mer om utbildningen och dess upplägg på Nackademins webbplats.